לי-אור סקויאר

אני אוהב לכתוב ולהלחין את השירים שלי.

היום מחר אתמול...

טעות! טעות נוראה!!

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה