סִפרו אותן על יד אחת.

היצירות על אושר.

שמעתי אדם שאומר

"המאושרים אינם יוצאים. הם נשארים

בתוך תוכם, מחשש לדליפה מהירה".

סִפרו אותן.

קראו אותן. לא מהר. לאט.

וכשתגיע לידיכם הרגשה שכזו

מלאו הדף במילים

שיהיו לזיכרון.