מאי הקטנה

רק על עצמי לספר ידעתי, צר עולמי כעולם נמלה.

על חתונות ופרידות

ללא שם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה