פלכיון שחר

משתדל לא להזיק

מכפה

משל יותם

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה