פלכיון שחר

משתדל לא להזיק

מחשב\ות

בבט"ר ניצנים

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה