פלכיון שחר

משתדל לא להזיק

משל יותם

שיר תקוה לאומי אישי

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה