פלכיון שחר

משתדל לא להזיק

איך הגעתי לבית משוגעים

שמש

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה