ואם בכל זאת היית מחליט וצולל את תוכן חיי המוגדרים כ "עיסת חיים שלוונית", האם גם אז- נחיריי המתרחבים, המחנק בגרוני, הלחץ המידפק באוזניי- היו נושאים בעולַם?

כן. סביר להניח שכן.