לאיש שלי.

אתה כל כך נוכח

בקיומך, כל כך מוכח

מקיומי

שאין לתהות על

צלקות שלובות-

מזכרת מפירוד בראשית

ואין לחשוש מפני

השלכה חוצה מן הגן,

כי נמצאנו .