דסי המטפלת החביבה
שקפה הכינה בפעם הראשונה
לאחר שהייתה מורגלת
בכוס מים קרים שהייתה מקבלת

עומדת הכן עם כפית בידה
ראו את דסי, המתרגשת נורא
מה קודם למה ומה לעשות
למה ליד הקומקום אין הוראות

דסי, ערבבי את הקפה לאחר דקותיים
אל תאבדי הסבלנות
אפילו אם מתקררים המים

איציק זנגי יצא מחדרו
ובדסי נתן את עינו

דסי כולה מלאה התרגשות
את הכפית ביד עיקמה מהתלהבות
הו דסי דסי מה יהיה הסוף
עכשיו אפשר לערבב בקצב התוף.

סוף סיפור שכך נגמר
לי הקפה התקרר
ואיציק לדסי אמר:

2 סוכר!