הכל גמור. אין זמן להשתובב לחפש פחיות בירה המזכירות עבר מיותר. אני יוצא לגינה לאסוף פרחים כן פרחים להעלות קורבן לזכותך. את מעלה על פרצופך שמץ של חרטה ואני מתכנס ובוהה. "למה הירח סגול הלילה"? את שואלת, וכשבאתי לענות כבר לא היית.