בס"ד בראשית ברא אלוהים שמים וארץ. ועוד קודם לכם ברא לצידם עצב ושכול. ואלוהים אמר: "ויהי אור". והיה אור--- ומאז לא נראה אור כזה במקומותינו. ואלוהים הבדיל בין מים למים. ולרוב, אלוהים הסתכל וראה כי טוב. ואת הטוב שראה, לקח ושזר בין מלחמות חיינו, למות ילדינו, לשירת יגוננו ושיגרת אבלנו.