פואטרי *

בת21 וחצי,סטודנטית שנה 2 מנסה להיות ספרותית ולו לרגע קט

ללא שם

מחול השדים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה