בס"ד י בטבת התשס"ב יש מקום בעדן. ויש מקום לגיהנום (לכולי). ואין עבר, ומה עתיד, כאשר ההווה עוד לוט בערפל? ויש אותך, ואותי (ואין אותנו). ובכל רגע מתפנה עוד מקום בגיהנום.