חשכה יורדת כביש נצבע שחור משאית בודדת בדרך אל-חזור. הלילה רק התחיל חיות הולכות לנוח לכל אורכו של שביל נוצות עפות ברוח. שביל שחור כלילה כוסה כולו לבן נוצות חוורות כמת נושאות את כאבן, כאב על שנגמר מה שנראה בטוח וכל מה שנותר - נוצות עפות ברוח. השיר נכתב בהשראת משאית תרנגולות שהיו מובלות לשחיטה, שנסעה בלילה על כביש שכוח לפני המכונית שלנו. יהי זכרן בלול.