פתחיה רכל

רכס בנשמה בעיקר... "לומשנה" גמלו- אתה כוכב!למה הלכת???

החופש הכי גרוע בעולם

זבל בקופסה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה