פתחיה רכל

רכס בנשמה בעיקר... "לומשנה" גמלו- אתה כוכב!למה הלכת???

זבל בקופסה

פרידות קשות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה