הרוחל שוב מוסרת הודעה לרן רגע עוברת רגע נשארת בין שערי האתר. יש שרת פגוע ורשתות גרועות שיר נפגעי האתר הגרוע שיר היצירות המחכות הוא לא ידע איך היצירה תאושר הוא לא ידע איך הוא יהיה מאושר רגע, לא בטוח שהשרת חדש זעם מנחם מכה במקלדת הרי אתר זה מקודש אור אחד פתוח והוא מקווה רק שיחזור האתר שחשק בו הישן, ההזוי, המבוזה הוא לא ידע איך להפעיל ת'אתר הוא רק ידע שהשרת מפוטר הרוחל שוב מוסרת הודעה לרן רגע שותקת רגע מספרת הלילה מת האתר