יאיר מה זה חשוב

.אולי יותר מאוחר

על המצב ומזג האויר

עם אחד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה