יאיר מה זה חשוב

.אולי יותר מאוחר

עם אחד

על המצב ומזג האויר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה