קרעים וטלאים
עשויה טליתי
נפרעים, נרפאים
עד תוטל עיתי

אם רעים או נאים
הרגעים הבאים
ערובת שליטי
על פוגת שנתי

אז ירעים המנאים
´יקום נא פרקליטי!´
וינעים הבלואים
בם תופרע שעתי

´לא נעים, לא מתאים
 עטוי בלאי ידידי
 אך רֵעים, כך נראים
 עֲנויי זמן איטי´

ותובעי: ´מוסכם, אם,
 קם ובר הנתיב
 אך תועים נישאים
 תחלואם אמיתי´

הם גועים וגואים
אף רוגזם החלטי
כל יודעים, כל רואים
אחריותם - אחריתי

בעד קלעים נישאים
הס הושלך, מלכותי
התם עם פתאים
ידון מה תכליתי

´הן צבעים נפלאים
 ערוכה מאיתי!
 נגעים? נכָאים?
 הזו כלת אֲדַרתי?´

כגדעים קפואים
חתומה שפתי
פשעים, רפאים
האוכל להצדיק?

´יגעים, נלאים´
ינוד דן למשבתי
´שקועים בתוואים,
 דהוי הדר בריאתי´

ישיתי עט בתולה
בלי שׂיאים ובקעים
יושיטי ראש שורה
ויצמיאי געגועים

----------------------
* מנאים - הכרוז הקורא לנואמים
* בר - בחר (´איזו היא דרך טובה שיבור לו האדם´)
* רפאים - מחדלים (´נרפים אתם נרפים´)
* תוואים - שבילים סלולים (´מותווים´)