כל דבר טעים לי;
גם חלב וגם בשר.
אך בעולם ישנם מיליונים,
שלחם-דוחַק מהם נבצר.

חצי-תבל ברעב וצַמָא מתייסרת;
ארצות שלמות תחת הנטל מָטוֹת.
גם בישראל חרב העושק משתוללת;
העשירים מוצצים אחרוני מעות.

שודדי ההמונים חוגגים על דמינו;
פרוטה שחוקה בידינו אינם משאירים.
רק מהפכה פועלית תשבור משלהם כוח;
רק רוח-מרד תפיח בנו חיים!