האם ברצוני לשלוח אותם לסל המיחזור? לא, לא לסל המיחזור. משם אפשר להחזיר אותם. שה-shift וה-delete יעשו את פעולתם כמו שצריך כבר, וישאלו אותי אם ברצוני למחוק. וברצוני למחוק. הנה מגיעה השאלה. גם אם אענה כן אוכל להתחרט. גם אם אענה לא אוכל להתחרט. וברצוני להתפוגג. כן, אני לוחץ. ורואה איך הם, שהיו כמו ילדי, מתמוססים להם אל ארץ הכלום, יוצאים מהתיקיה תסריט שבתיקיה word שבתיקיה My documents אל לא-יעד, וההנפשה מדגימה את הכל. אני רואה איך כולם עוברים אחד-אחד, והמחשב אינו מוחל וסולח, כולם מושמדים. כל שעות ההקלדה במשך 3 שנים נעלמות, מתבזבזות. ויש עוד כמה שניות כשאפשר ללחוץ על 'ביטול', ואיני לוחץ. זה נגמר. וברצוני לשמוח. כי עכשיו, משמחקתי את החלקים האלה מתוכו, אחרי שמחקתי אותם מתוכי, הבאתי אור, הוספתי טוב, קירבתי והתקרבתי, לעולם יותר שלם. (לפני כחצי שנה מחקתי המון יצירות שכתבתי מסיבות אידואולוגיות)