נכתב בפסח. בואנה- באמת- בלי בלבול- בליתי. בין בישול בשר בקולה, בין בטטות בתורות בתוספת בננה בריאה, בין בקלאווה (בלבול!! בקלאווה בכלל בט"ו בשבט! בפסח- באמת.... בושה!) - ביניהם, בליתי. בלית ברירה. בריחה באה בחשבון- ברור! בתוך ביתי- בלון בצבעים בהירים. באמצע- בהו בי. ברברה באה בהיסוס- ברחי, ביקשה בנימוס. בזיון!! ברברה ביקשה בריחתי?? בגלל בלותי בלבד?? בכיתי. בעצם- בסדר. ברחתי. בלוריתי ברוח ביזזה בבריזה- בימין, בשמאל. באתי ברגלי בדרך-בטון. בין בניינים- ברווז!!! בפתאומיות בלתי ברורה, ברווז. בילבלתני- ברווז בדרך בנויה? באמת.... בטני ביקשה ברווז. בישלתיו. באין ברירה- באתי במונית ברוקלינה. [על משקל ירושלימה וכד'] בעיר ברוקלין ביקרתי בערך בכל בית- בסוף באתי בחזרה במטוס. בדרך ביליתי בלאס-וגאס, בושה! ברברה באה בלאס-וגאס, בורה. בזזתיה. ברשותה ב' בניינים בבנימינה. במטוס באתי בנימינה. בראותי בנימין בן-דודי, בהיתי בו. באפו- בועות! ברגליו, בידיו, בגופו- בועות! בכל ביתו- בועות! בהיתי בטיל בחצר ביתו- ביולוגי. בן בלעייל, בן-לאדן. בטיל ביולוגי בועות ברא בגוף בנימין. בטני בערה בזעם, ברווז בא בחוץ בטן! בנימין בכה, בכה, בכה- ברח. ------------------------ השתגעתי.