תושבי חיפה, מקשר שתיקתכם צאונה! דעו! תחת אפכם, חרבות הַשְחֵז הצי השישי, כעל מי - מנוחות יושב לו; אנשיו, נמלכם שורץ. דעו, לכם! האימפריאליזם העולמי, משתמש בעירכם, כבסיס - מחץ; כולכם, בשר תותחים תחת מדרסו. תצאו לקרב! דגלי מאבק הניפו! אל התפשר לכם, מול הינף זרועו! נהיה חזקים! תרועתנו נרים, מול כל בית ובית. לפועלים ואיכרים, בשורתנו נשא. נצא לקרב! מי - מנוחות, תחת רגלי הצי - השישי, נהפוך לסערה בוערת. רק כך, אל המחר נפסע. לא ניאות, שעל פני הכרמל, שַעַט מגפּם, ישַמַענה. לא נעבור דום, מול כומתות המארינס המאוסות. נתנגד ונלחם, בשהות האימפריאליסטית! לא ניתן, לכוחות רשע מלחמתי, לשלוט!