תמר-צופיה פ

ותראי פעם איך,יום פשוט בלי מנהג עד הערב הופך ערב חג (עידית חכמוביץ)

תפילונת

מבט מבפנים החוצה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה