תמר-צופיה פ

ותראי פעם איך,יום פשוט בלי מנהג עד הערב הופך ערב חג (עידית חכמוביץ)

מקום

בארץ אהבתי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה