אקומה נא

בשוכבי ובקומי - אשה. ברוך שעשני כרצונו.

ובסוף באת אתה

הזיכרון

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה