אקומה נא

בשוכבי ובקומי - אשה. ברוך שעשני כרצונו.

המקום

אתה, תמיד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה