שלחת לי הודעה, ובה כתבת: "אומרים 'החוט המשולש לא במהרה יינתק'. איתך הקשר הזוגי חזק אף יותר". כעבור יום - הלכת ממני. ואני לא הבנתי, כמה מהירות, זמן וחוזק הם מושגים יחסיים - סובייקטיביים; ולא הבנתי, כמה ההגדרות שלנו, למהירות, לזמן ולחוזק שונות זו מזו. טיפשה...