אהבתך הושלכה כאבן לתוך המים הרבים שבי מציירת בהם מעגלים הולכים וגדלים. כאב השלכתה כאבן לתוך המים הרבים שבי מתפשט עוד ועוד חושף תובנות. ודומה כי המים הרבים שבי יוכלו לאהבתך ההולכת ושוקעת במחשכי מעמקים. לא יוכלו הם לכאב השלכתה, המתמיד לזעזע עולמות נעלמים. הוא שלי עכשיו.