המקום בו נכנע שכל ישר לסכנה, לטעות ולב מר למתיקות ולרכות; המקום בו נסוגה אחריות מפני משובות נשכחות של ילדות; המקום בו עומד נסיון עבר רווה חסר אונים לנוכח הווה אין עונים; המקום בו נגע החושך באור, עצם גיששה לעצם, ועור לעור; המקום בו נמחקות העכבות ונולדים צלילים, מלים הופכות ליטוף וליטוף - מלים; המקום בו מוסר לובש, בן רגע, כללים חדשים; הוא המקום בו אתה ובדידותי נפגשים.