אתה תמיד מדהים אותי כשאתה מצליח לדבר אותי ולהאיר מקומות שטרחתי להצל. אתה תמיד מדהים אותי כשאני פוגעת, ובמקום להיפגע אתה שומע מה עומד מאחורי: לא מלים מפלחות, לא מבט קודר, לא עלבון צורב, ולא טינה, רק צורך לזכות באישור נוסף לאהבתך.