הלילה שלי - אלפי מחשבות, מאות זכרונות, עשרות רגעים וכמה געגועים. הלילה שלי - שלושה כוכבים ומעט אהובים, חלומות נשגבים ואחד אלוקים. הלילה שלי - אינסוף עתידים אפשריים ותקופות שאבדו כאיים בודדים, סימני שאלה, סימני קריאה ואחד - אתה.