יוֹסֵף המאסֵף

וילד זר הולך ותר, כמו שאול, את עקבותיו של אב ושל אלול, ובעמום הוא מחפש את הצלול.

האטד

ליל סתיו

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה