בס"ד

רוח סתיו,

עוטה עכשיו.

ענני נוצה,

נעים במרוצה.

ריחות אדמה,

הרגשה נעימה.

רגע כזו,

ורגע אחרת,

רגע הולכת ,

רגע חוזרת.

צוחקת ,בוכה;

דמעה מהולה באושר,

כעלה מעץ נושר.

והזמן אינו ברשותי

אינו עומד לטובתי,

עובר במרוצתו-

ואין לי דקה להקשיב לעצמי,

לחישות קטנות,

זמנים אחרים תהיות.