יום יגיע ובו אכתוב את שירי,

עת תבוא ואחרוט בנחושת עתק,

תעל שמש ליום הבראי

ויופג ערפל ששתק

 

עת הזמן שיבוא בכפות יחפות

ואצור יצירת חיי

היפה ביפות!

 

תצייץ לה קרן הודי

מבין הסלעים יבצבץ לו הגדי,

ויובל  בתולי ישתפך על סלעים,

ותפסע השעה עטוית חן ועדי,

ויפקעו בי כל מעיינות חיים!

 

על ראש פסגה גבוהה

אנשום, אחשוב  אשמע,

אפקח עיני 

בידיעה -

עוד לא יצרתי  יצירת חיי.!