נִצְמֶדֶת אלֵיךָ
כצמח מטפס
שנאחז בקיר בטון
תמיר זקוף וחשוף.
אני נשענת עליך
ואתה תומך בי.
הפרחים שצומחים מתוכי
מכסים את קשיחותך.
 ושנינו כמקשה אחת
 בנויה לתלפיות
ומרהיבה.