לילה
אמצע אפריל
לכאורה תקופה טובה
מחפש
צעדים בחושך
קורא קצת בקהלת
אולי העצב
יקבל משמעות
אולי השקט
יתפוס אותי לא מוכן
ממלא עוד קצת יין
טועם בקצה הלשון
חושב מה היה אילו
כמו בכל יום לאחרונה
שוכב עם עיניים
פקוחות
מחכה לשינה
שתבוא