מערכות ישראל

 

צועדים.

ריח אדמה ושורשים

עולה

מכה באפינו

ומאיר לילה שחור,

כאותה איילה

שפעמים נגלית

ופעמים נכסית.

באותה שעה ממש

תחת מדי זית

פעימות ליבנו

עם פעמי רגלינו

מגלים

פעמי משיח.