ימים שעברו.

 

ריח אקליפטוס, ראשית המושבה

שממה מסביב, סוסים ומרכבה.

יללת התנים, אמונת הזריחה

כרם, הדרים, ומבט נכוחה.

מסילה של ברזל, קרונות וקיטור

ארץ נושבת, חושך ואור.

תורכי על אתון, דרך כורכר

נוטר וכידון, ביתו של איכר.

 

ועכשיו מה נותר

בניינים וכיכר,

מכוניות מפעלים,

לא פרדס

לא כורכר.

רק זכרון וצימאון

לימים שעברו,

געגוע ותום

לאותם שחלמו.