העֵץ

 

זרד קט ברוח

ואני כמותו,

ללא מנוחה

ללא מקום

בודד, רחוק מהעץ

מאביו.

ועד מתי?

מתי תשקוט הרוח,

והזרד באדמה -

יתכנס

ומטל השמים -

יִרווה,

יצמיח שורשים

גבעול ועלים,

יציץ פרח ופרי,

ויהיה לעץ

שגם ממנו -

יעוף זרד קט.