בדרך

 

דרך התלכי?

הלך התדרוך?

מה תדמה בצעדך

לאן תצעד בדמיונך.

האמנם פעמיך-

לא יותירו סימן

אף לא עקבה בודדה?!

הלוא נתיב יפלסו! דרך כבושה!

ומדוע זה

יקשה המסע עליך.

שא עיניך

פקח עפעפיך,

ראה המישור

הבט העקוב,

סוד השמים – אתה

רז השאול – הנך.