לבן על לבן

לבן הירח צופה ב-4 שמשות ומנחש ריקנות

איפה הח

שקילה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה