לבן על לבן

לבן הירח צופה ב-4 שמשות ומנחש ריקנות

שיחה על התנהלות לקויה\גם לי יש חברה מודרנית

לחיים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה