לבן על לבן

לבן הירח צופה ב-4 שמשות ומנחש ריקנות

התנתקות

לבן פאתטי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה