בשתיקתי אתעטף.
בתוגה הנוראה
השחורה
אתכנס.
בין גוילי אש שורפת
בין פסוקים מעופפים
אטייל ואכנס למדור
על כל מדור אשרוט בציפורני
הכניסו אותי
קבלו אותי
הושיעו...
אותי הנצלב בנשיקה
ומסומא מדמעת
אם.