גם היום

עיצבתי לי רגליים מחימר

הידקתי אותן חטב היטב

ויצאתי, על עקבים,

לפגוש משקיעים פוטנציאליים

(חליפות שחורות, לחיצות ידיים).

כשקולות הערב תמו לגווע

הבטתי בעיני במראה

ונתתי לגושים היבשים, הנסדקים

לשוב להתפורר לעפר.

קורסת כאן, לגמרי נייחת

השם – כמה קל לצוד אותי עכשיו!