לך מפה!

אל תחזור, החפצים שלך ארוזים במזודה

מי אתה שתרים עליי את הקול ועוד כשהחלון פתוח!

כן, הכנסתי את מכונת הגילוח וגם את המגבת הגדולה

אני לא רוצה לראות אותך יותר, לא רוצה לשמוע ממך יותר, זוז

לא! אני לא אתן לך להשחיל מילה

עלוב נפש, חושב שהמציאות בשליטתו

וקח, הנה שאריות שכר הדירה ששילמת חשבון החשמל ישלח לך בשבוע הבא

אל תנסה לתרץ, הראש שלי כואב מהתירוצים שלך

אתה נשבע שאין לך אחרות, אני לא מאמינה יותר לאף מילה שלך

לך! אמרתי לך לך!