כל כך תחמו הכתלים משׁכננו

אוצרים בגבולם תכולתם

בקפידה שמרנית.

אנחנו היינו בורחים

מפנים אל החוץ אל

החוסר גבולות, אך

הבלי גבול הבליט גבולותינו

כהשליט מרחבים מטילי בהלה

וכל כך חסרנו

גם פנים וגם חוץ

שהיינו קובעים בבנותנו בתים

חלונות לברוח לאן