בס"ד

ראש רכון על שולחן,

אולי,הוא עוד לא מוכן,

ולכן עודנו כאן,

שוטף פניו פן ישן,

והשאלה שמנכרת "לאן",

או "מה לכתוב בנמען",

אזלה העבודה לשען,

הכל מתוקתק, מתוקן,

האחריות נפלה עליו,

לקיים הבטחותיו,

 

אדם.

הולך בראש מורכן,

בדף מרוקן,

אל עבר לב חברו.