סיון ק

"עכשיו מתחילה תקופה חדשה, סוף כמו תמיד הוא עוד התחלה"

עומדת מולי זרה במראה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה