יהודה עמיחי    /  יוסף עוזר 


עמיחי הביא אבן קטנה

מבית קברות יהודי

נחרב לפני אלף שנים,

סחב בגלל מילה אחת: אמן

חרוטה עמוק בתוכה. אני מבקש להבין

למה היה מוכרח לשאת אותה

את ההיסטוריה החשאית שלה

עד ירושלים החדשה

אמן, שכבר נדיר לשמוע

את תקתוקה בשעון שלנו

את החרטה והסליחה שבנפשה

שבאבנינו, בהן נחצוב כאן

בית וקבר.

מקדש וקדיש.

 

עמיחי, זכר צדיק אמיתי לברכה

ואמן

שמזמן לא שמעתי כמוה מקודשת.

 

קטע מתוך שיחה ברדיו