בנפילתי

 

ושבי

ר

תי

 

ובתהומותיי

 

חיפשתי קצה

ושורש.

ואינני.

 

כי כלה כוחי.