יערה, השכנה עם הדשא הירוק

אני אדאג שיהיה לי טוב. ויהיה לי טוב."

אמרו שלפני הסוף, נרגיש טוב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה