הגיורת / יוסף עוזר לסמינר הגיעה רות בלונדינית למשעי, נכדה כשרה לסבא נאצי עכשו היא רות הלפרין הודות לאבא שלה, מהנדס מגרמניה שהעדיף כך לבקש סליחה מעם ישראל חבש את ספסל הישיבה ואפילו למד אידיש גם רינה אפללו באה לסמינר דורי דורות של רבנים, אבל את ספרדיה וכאן אנחנו רוצים להיות סמינר אשכנזי עכשו רות הנכדה של אדולף כך וכך לומדת עם כל השותפות לקשר הדם המוזר ורות אפללו בחוץ, ידידי הרב משה פרנק אומר: זה באמת אבסורד הרב נויגרשל אומר שהיה חולה ולא יכול היה להשיב לי על המכתב אבל הוא מסכים ואפילו מציע לי לצעוק על זה הוא בעצמו צועק צועק ברצינות רבה. הכוכבים במסילותם שומעים אבל מי עיור וחרש?