אושרית סעדה

......................

ליווי בודד

הרהור שלאחר הרצח

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה