אם באפשרותך לשנות- שנה! אם כבר אי אפשר, למה לבכות?