חבר'ה! נכון שאומנות צריך לבוא מרגשות, מחיבור... אבל לאן נעלמה האמונה? הסיום עם החיוך?